Loading...

Обхват на дейността

Фирма АУТОТЕСТ ГРУП ЕООД разполага със 11 контролно-технически пункта /КТП/ за извършване на годишен-технически преглед /ГТП/ в гр. София, Варна, Бургас, Пловдив и Перник (III категория). Техническите специалисти работещи във всички КТП притежават нужната професионална квалификация и дългогодишен опит.

За удобство на своите клиенти, АУТОТЕСТ ГРУП предлага предварителна резервация за ГТП. Чрез формата за ON-LINE РЕЗЕРВАЦИЯ в сайта или на телефон 0700 187 52 (на цената на градски разговор) се избира удобен пункт, конкретна дата и час за извършване на технически преглед на превозно средство.

АУТОТЕСТ ГРУП има специално разработено безплатно мобилно приложение за удобство на водачите. GTP APP е на български език и съдържа всички адреси на пунктовете на компанията, опция за резервиране на час за преглед, добавяне на предстоящ преглед в календара на мобилното устройство, навигация до най-близкия технически пункт, преглед на цени, напомняния за наближаваща дата за преглед и други. Мобилното приложение е разработено за  ЗА ANDROID и ЗА iOS.

АУТОТЕСТ ГРУП разполага със система (ERP) за предварително уведомяване за изтичане срока на валидност на техническия преглед на превозното средство на клиентите. За корпоративни клиенти е възможно предоставяне на достъп до модул за проследяване сроковете за предстоящи технически прегледи на ППС от собствения им автопарк.

Шестте КТП-та на територията на гр. София и тези във Варна, Бургас и Пловдив са втора категория и в тях могат да се проверяват ППС от следните категории
• M1 за превоз на пътници до 8+1 места, M1G с характеристики от категория M1 и с повишена проходимост
• N1 предназначени за превоз на товари до 3.5 тона, N1G с характеристики от категория N1 и с повишена проходимост
• O1 ремаркета с технически допустима максимална маса не повече от 750 кг.

КТП в гр. Перник е трета категория и в него могат да се проверяват ППС от следните категории:
• M1 – моторните превозни средства за превоз на пътници, в които броят на местата за сядане, без мястото на водача, е не повече от 8.
• M1G – моторни превозни средства с характеристики на моторните превозни от категория M1 с повишена проходимост.
• M2 – моторните превозни средства за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, с технически допустима максимална маса не повече от 5 тона.
• M2G – моторни превозни средства с характеристики на моторните превозни средства от категория M2 с повишена проходимост.
• M3 – моторните превозни средства за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, с технически допустима максимална маса над 5 т.
• M3G – моторни превозни средства с характеристики на моторните превозни средства от категория M3 с повишена проходимост.
• N1 – моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т.
• N1G – моторни превозни средства с характеристики на моторните превозни средства от категория N1 с повишена проходимост.
• N2 – моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т.
• N2G – моторни превозни средства с характеристики на моторните превозни средства от категория N2 с повишена проходимост.
• N3 – моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса над 12 т.
• N3G – моторни превозни средства с характеристики на моторните превозни средства от категория N3 с повишена проходимост.
• O1 – пътните превозни средства с технически допустима максимална маса не повече от 0,75 т.
• O2 – пътните превозни средства с технически допустима максимална маса над 0,75 т, но не повече от 3,5 т.
• O3 – пътните превозни средства с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 10 т.
• O4 – пътните превозни средства с технически допустима максимална маса над 10 т.

За извършване на дейността „АУТОТЕСТ ГРУП“ ЕООД притежава необходимите разрешения, издадени от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Дружеството е вписано в регистъра като Администратор на лични данни, съгласно Удостоверение, издадено от Комисия за защита на личните данни. „АУТОТЕСТ ГРУП“ ЕООД е внедрило и поддържа Система за управление на качеството,  в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015, за което притежава Сертификат, издаден от ТЮФ НОРД България ЕООД.