05/06/2023

Пожарогасителят на автомобила е едно от най-важните средства за пожарогасене, когато се случи пожар в автомобила. Поради тази причина е много важно да се проверява периодично и да се поддържа в добро състояние.

Ето някои от основните причини за периодичната проверка на пожарогасителя в автомобила:

Законови изисквания:

В някои държави е задължително да се извършват периодични проверки на пожарогасителите в автомобила. В България това също е така. Във връзка с разпоредбите на Наредба №8121з-647 от 1 октомври 2014 и по конкретно чл.21 ал.3 и при спазване на изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2:2002, всички пожарогасители трябва да бъдат подложени на техническо обслужване поне веднъж годишно.

Поддръжка:

Пожарогасителят трябва да се поддържа в добро състояние, за да бъде готов за употреба, когато е необходимо. Някои от основните проверки при периодичната проверка на пожарогасителя включват:

  1. Проверка на теглото и налягането на гасителната смес
  2. Проверка на предпазното устройство за предотвратяване на непреднамерено задействане
  3. Проверка на пломбите за липса или повреда
  4. Проверява се видимото състояние дали е повреден, корозирал или със запушен струйник
  5. Проверява се показанието на манометъра дали е в работния обхват и положение

Безопасност:

Пожарогасителят може да послужи за важна защита на водача и пътниците в случай на пожар в автомобила. Периодичната проверка може да установи проблеми с пожарогасителя, които евентуално да представляват риск за безопасността.

Удобство:

Проверката на пожарогасителя може да предостави удобство и спокойствие на водача, като гарантира, че има работещ пожарогасител в автомобила в случай на пожар.

Затова е много важно да се извършва периодична проверка на пожарогасителя в автомобила, за да се гарантира, че той е в добро състояние и готов за употреба в случай на необходимост.

Може да завериш пожарогасителя на твоя автомобил в пунктовете на Аутотест Груп в София, Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Плевен, Перник, Велико Търново, Русе. Резервирай своя час за първоначална проверка лесно и бързо онлайн ТУК.