20/05/2024

След скока на цените за годишен технически преглед в страната редица шофьори в социалните мрежи се заканват, че вече няма да преминават ГТП. Какви са рисковете обаче, ако шофираш без ГТП – разглеждаме в тази статия.

Шофиране без ГТП: Какво казва Законът?

Според Закона за движение по пътищата всеки шофьор има задължения и сред тях е това да носи „документ, отразяващ датата за извършване на следващия периодичен преглед за проверка на техническата изправност, удостоверяващ, че моторното превозно средство, което управлява, и тегленото от него ремарке се допускат за движение по пътищата, отворени за обществено ползване“ (чл. 100, ал. 6).

Каква обаче е санкцията за невалиден ГТП? В чл. 179, т.6, ал. 6 Законът предвижда санкция от 50 до 500 лв. за шофьор, който управлява технически неизправно превозно средство. Може да се счита, че след като автомобилът няма валиден ГТП, следователно той е неизправен. Глобата от 50 лв. е при констатирани незначителни неизправности, а 500 – при опасни неизправности.

И така техническата изправност на всяко превозно средство се гарантира от извършения годишен технически преглед. По пътищата, отворени за обществено ползване, могат да се движат само технически изправни превозни средства. Следователно Законът ни забранява да се движим без валиден ГТП. Но редица шофьори са готови да платят 50 лв. глоба, вместо на места вече и над 100 за извършване на ГТП.

Има ли други рискове, освен 50 лв. глоба?

Какво става с щетите при невалиден ГТП?

Юристи коментират, че при ПТП липсата на годишен преглед обикновено се използва от застрахователите, за да се откаже изплащане на застрахователно обезщетение. Практиката показва, че това може да се случи както при застраховки Гражданска отговорност, така и при застраховка Автокаско.

Застрахователните компании имат право да изискват предоставяне на документ за преминат технически преглед, тъй като кодексът за застраховане допуска компанията да изисква допълнителни документи (необходими по негова обоснована преценка) за установяване на основанието и размера на щетата. Ако някои от документите не бъдат представени това може да удължи също и срока за решение по претенцията от 15 дни до 90 дни.

Шофиране в чужбина без валиден ГТП

Освен в България, годишният преглед и издаденият след него документ важат и при пътуване в чужбина. Компетентните органи в другите страни могат да изискват представянето на този документ. Тоест, при невалиден годишен преглед има реална опасност от налагане на парична санкция в най-малкия случай, като същото зависи от законодателството на всяка отделна държава.

В заключение, шофирането на автомобил без ГТП носи редица рискове – от глоби в България и чужбина до отказ за изплащане на щети по застраховки ГО и Автокаско.

Може да разчиташ на Аутотест Груп за реален и професионален годишен технически преглед на твоя автомобил. Запази час за следващия преглед на колата ти бързо и лесно онлайн на www.gtp.bg или на тел. 0700 187 52. Ще ни откриеш в София, Перник, Варна, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Русе и Плевен.