16/10/2023

Еко такса: Кога и колко трябва да платиш?

Заплащането на продуктова такса, по-позната сред шофьорите като еко такса, е едно от задължителните условия за регистрация на нов внос МПС. Това важи както за внос от страна в ЕС, така и за внос от трети страни. След заплащането на тази такса се издава удостоверение, което трябва да бъде представено в КАТ при първоначална регистрация.

Колко струва еко такса за автомобил?

Размерът на таксата се определя спрямо годината на производство и вида на двигателя. Той е разписан в нарочна наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. Последното изменение на наредбата е от 2018 г. и към момента таксите са както следва:

Колко струва еко такса за автомобил

Къде се плаща еко таксата?

Има два варианта за заплащане на таксата. Единият е по банков път към държавното  предприятие по управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). В този случай в КАТ се представя копие на платежно за внесената сума. Важно уточнение е, че предприятието не издава фактура. Вторият вариант е в офис на някое от частните дружества, които събират такси. Те обикновено се намират в близост до местния КАТ.

Какво се случва със събраните еко такси?

Еко таксите се въвеждат за първи път през 2006 година, като намеренията са средствата да бъдат инвестирани в „проекти, свързани с опазване на околната среда и водите“. Това обаче е в случая на заплащането на таксата в държавното предприятие. Ако обаче платиш в офис на частно дружество, реално средствата отиват за „рециклиране на автомобили“. Според практиката в страните от ЕС еко таксите се плащат от производителите или вносителите – т.е. от тези, които пускат на пазара продукта, а не от крайните потребители. Честа практика у нас обаче е автокъщи да подвеждат своите клиенти, че именно те трябва да платят еко таксата. Затова е добре да бъдеш предварително информиран за условията и реда на регистрация на МПС.

Може да разчиташ на Аутотест Груп за реален и професионален годишен технически преглед на твоя автомобил. Запази час за следващия преглед на колата ти бързо и лесно онлайн на ТУК или на тел. 0700 187 52. Ще ни откриеш в София, Перник, Варна, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Русе и Плевен.