25/09/2023

Паркиране на автомобили с газова уредба в подземен паркинг

Забраната за паркиране на автомобили с газова уредба (АГУ) в подземни паркинги има няколко основни причини, които варират в различни страни. Ето някои от тях:

Безопасност: Автогазът (LPG или CNG) е запалим газ. При неизправност на газовата уредба или изтичане, може да възникнат опасни ситуации. Това би било критично в затворени пространства като подземни паркинги.

Вентилация: Подземните паркинги често имат ограничена вентилация. В случай на изтичане на газ, може да се създадат нежелани концентрации, които увеличават риска от инциденти.

Пожарна безопасност: В случай на пожар в подземен паркинг автогазът може да представлява допълнителен риск и да допринесе за разширяването или усилването на огъня.

Технически ограничения: Подземните паркинги често имат специфични технически и инфраструктурни ограничения. Те не позволяват сигурно паркиране и използване на коли с газови уредби.

Съответствие с регулациите: Регулациите и стандартите за сигурност и експлоатация могат да изискват специфични ограничения за паркиране на коли с газови уредби в затворени пространства.

Има ли забрана за паркиране на автомобили с АГУ в подземен паркинг в България?

В България е спорно дали има забрана за автомобили с АГУ да паркират в подземни паркинги. По информация от сайта на МВР няма забрана за влизане и паркиране в подземните паркинги на автомобили, работещи на газ. Въпреки това на много входове в обществени подземни паркинги все още има знак, че влизането с превозни средства на газ е забранено. Става въпрос предимно за превозни средства, които работят на втечнен газ (пропан/бутан). Това гориво е по-тежко от въздуха и следователно при течове в горивната система остава като невидим, запалим остров в гаража. За разлика от тях метанът (CNG) е по-лек от въздуха. Ако той изтече от автомобила, ще се издигне и ще бъде изсмукан от вентилацията.

А иначе контролният орган за същото е Пожарната. Тя има право да състави акт на нарушителя. В случая това е собственик или наемател на подземния паркинг. Съгласно чл. 664 от наредбата за строително-технически правилна и норми за осигуряване на безопасност при пожар „когато затворен гараж в строеж от клас по функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 и Ф5.2 е предназначен и за паркиране на МПС с автомобилна газова уредба, се проектират зони за МПС с газови уредби. Зоните се осигуряват с газсигнализаторна система, която включва аварийна вентилационна инсталация при достигане на не повече от 10 % от стойността на ДЕГ на възможната експлозивоопасна смес“.

Може да разчиташ на Аутотест Груп за реален и професионален годишен технически преглед на твоя автомобил. Запази час за следващия преглед на колата ти бързо и лесно онлайн на ТУК или на тел. 0700 187 52. Ще ни откриеш в София, Перник, Варна, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Русе и Плевен.