18/09/2023

Ако ти предстои покупка на нов автомобил, разбирането на европейските стандарти за емисии е от решаващо значение. Тези стандарти, често наричани Евро 1, 2, 3, 4, 5 и 6, играят ключова роля в регулирането на емисиите от превозните средства в Европа и извън нея. Нека проучим защо те имат значение и как могат да повлияят на избора ти на нов автомобил.

Какво представляват европейските стандарти за емисии?

Европейските стандарти за емисии са поредица от разпоредби, определени от Европейския съюз (ЕС) за ограничаване на нивата на вредни замърсители, изпускани от превозните средства. Тези стандарти се прилагат не само в рамките на ЕС, но и оказват влияние върху производството на автомобили в световен мащаб. Те са жизненоважни за ограничаване на замърсяването на въздуха, защита на общественото здраве и борба с изменението на климата.

Значението на европейските стандарти за емисии

Въздействие върху околната среда: Европейските стандарти за емисии влияят пряко върху количеството замърсяване, което автомобилите отделят във въздуха. По-строгите стандарти водят до по-чисти превозни средства, което означава по-малко вредни емисии на замърсители като азотни оксиди (NOx), въглероден оксид (CO) и прахови частици (PM). Това е жизненоважно за намаляване на замърсяването на въздуха в градските райони и опазване на нашата планета.

Глобално влияние: Европейските стандарти за емисии имат вълнообразен ефект в световен мащаб. Много страни, особено в Азия и Африка, са приели или адаптирали тези стандарти, за да се справят със собствените си проблеми с качеството на въздуха. По този начин стандартите, определени в Европа, оказват влияние върху екологичния отпечатък на автомобилите в световен мащаб.

Горивна ефективност: Спазването на по-строгите стандарти за емисии често кара производителите на автомобили да разработват по-икономични превозни средства. Това може да доведе до дългосрочно спестяване на разходи за водачите чрез намален разход на гориво.

Какво означават Евро 1, 2, 3, 4, 5 и 6?

Евро 1: Въведен през 1992 г., Евро 1 беше първият стандарт за емисии за леки автомобили. Той определя ограничения за емисиите на CO, HC и NOx.

Евро 2: Евро 2, въведено през 1996 г., намалява пределните стойности на емисиите на CO, HC и NOx.

Евро 3: Евро 3 от 2000 г. допълнително намалява емисиите на CO, HC и NOx, като въвежда ограничения и за прахови частици.

Евро 4: Евро 4, наложено от 2005 г., определя още по-строги ограничения за емисиите на CO, HC, NOx и PM.

Евро 5: През 2009 г. стандартите Евро 5 въведоха по-строги ограничения на емисиите, особено за дизеловите двигатели, с цел намаляване на емисиите на NOx и PM.

Евро 6: Евро 6, въведен през 2014 г., е текущият стандарт за нови автомобили. Той въведе изключително ниски граници за емисиите на NOx и PM, особено за дизелови превозни средства, и по-строги ограничения за бензиновите двигатели.

Как европейските стандарти за емисии влияят на покупката на автомобил?

Когато обмисляш закупуване на нов автомобил, важно е да провериш на кой евростандарт отговаря. По-новият евростандарт обикновено означава по-чисто, по-екологично превозно средство с по-ниски емисии. Това не само помага за намаляване на въздействието върху околната среда, но също така гарантира, че твоят автомобил отговаря на изискванията на зоните с ограничени емисии в някои градове.

В някои държави и градове по-старите превозни средства, които не отговарят на определени евростандарти, могат да бъдат изправени пред ограничения, по-високи данъци или дори забрани за определени райони. По този начин изборът на автомобил, който отговаря на най-новия евростандарт, може да ти спести потенциални проблеми и разходи в дългосрочен план.

Европейските стандарти за емисии са от основно значение за по-чисто и по-устойчиво автомобилно бъдеще. Те оказват влияние върху околната среда и общественото здраве. Когато купуваш нов автомобил, внимавай за неговия евростандарт. Това може да ти помогне да вземеш информирано решение, което е от полза както за теб, така и за планетата. Това е малка стъпка, която допринася за по-чист и по-здрав свят за всички.

Може да разчиташ на Аутотест Груп за реален и професионален годишен технически преглед на твоя автомобил. Запази час за следващия преглед на колата ти бързо и лесно онлайн на ТУК или на тел. 0700 187 52. Ще ни откриеш в София, Перник, Варна, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Русе и Плевен.