22/08/2023

Проверката на емисии за изгорели газове играе решаваща роля при годишните технически прегледи на превозните средства. Тези тестове измерват газовете, отделяни от изпускателната система на автомобила, и определят дали отговарят на установените стандарти за емисии. В тази статия ще разгледаме значението на тестовете за емисии, тяхното въздействие върху околната среда и как може да подготвиш автомобила си да премине успешно тази важна проверка от годишния технически преглед.

Целта на тестовете за емисии

Тестовете за емисии са предназначени да измерят замърсителите, отделяни от превозните средства, особено тези, които допринасят за замърсяването на въздуха и образуването на смог.

Видове емисионни газове

По време на проверката за емисии се измерват няколко газа, включително:

  • Въглероден окис (CO): Безцветен газ без мирис, получен при непълно изгаряне. Той е вреден за човешкото здраве и допринася за образуването на смог.
  • Въглеводороди (HC): Неизгорели горивни пари, които могат да реагират със слънчевата светлина, за да образуват приземен озон, основен компонент на смога.
  • Азотни оксиди (NOx): Газове, образувани, когато азотът във въздуха реагира с кислород при високи температури, допринасяйки за образуването на смог и киселинен дъжд.
  • Прахови частици: Миниатюрни частици, суспендирани във въздуха, които могат да навлязат в белите дробове и да представляват риск за здравето.

Влияние върху околната среда

Превозните средства, които отделят високи нива на тези газове, допринасят за замърсяването на въздуха, което може да има сериозни последици за околната среда и човешкото здраве. Лошото качество на въздуха може да влоши респираторните проблеми, да увеличи риска от сърдечно-съдови заболявания и да навреди на екосистемите.

Емисионни стандарти и разпоредби

Стандартите определят максимално допустимите нива на специфични замърсители, които превозното средство може да отдели. Превозни средства, които надвишават тези граници, няма да могат да преминат успешно ГТП и ще им бъде дадено предписание за отстраняване на повредата.

Как се провеждат тестовете за емисии?

Тестовете за емисии се извършват с помощта на специализирано оборудване, свързано към изпускателната система на автомобила. Превозното средство преминава през поредица от тестове, както на празен ход, така и по време на симулирани условия на шофиране. Оборудването измерва концентрацията на различни газове, отделяни от отработените газове, и ги сравнява с установените стандарти.

Нашите съвети

За да увеличиш шансовете си да преминеш теста за емисии, разгледай тези съвети:

  • Редовна поддръжка: Не забравяй смяната на масло, свещи и въздушен филтър. Един добре поддържан двигател е по-вероятно да отделя по-ниски емисии.
  • Правилно зареждане с гориво: Използвай висококачествено гориво.
  • Шофирай ефективно: Внимателното шофиране и избягването на бързо ускоряване може да помогне за намаляване на емисиите.

Може да разчиташ на Аутотест Груп за реален и професионален годишен технически преглед на твоя автомобил. Запази час за следващия преглед на колата ти бързо и лесно онлайн на ТУК или на тел. 0700 187 52. Ще ни откриеш в София, Перник, Варна, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Русе и Плевен.