10/07/2023

С нарастващите опасения относно замърсяването на околната среда, търсенето на алтернативни източници на гориво и високите цени на горивата, много шофьори търсят автомобили, работещи с втечнен нефтен газ. Автомобилите, задвижвани с LPG, предлагат няколко предимства, включително намалени емисии и спестяване на разходи. Ако обмисляш покупка на автомобил с пропан-бутан, ето какво трябва да знаеш.

Какво е LPG?

LPG, известен също като автогаз, е запалима въглеводородна газова смес, която се състои основно от пропан и бутан. Получава се от преработка на природен газ и рафиниране на петрол. LPG се съхранява в резервоари под налягане в течно състояние, но се изпарява, когато бъде пуснат в двигателя за изгаряне.

По-ниски емисии

Едно от основните предимства на автомобилите, работещи с пропан-бутан, са техните по-ниски емисии в сравнение с бензиновите или дизеловите автомобили. LPG произвежда по-малко вредни замърсители, включително въглероден оксид, азотни оксиди и прахови частици. Следователно автомобилите с LPG могат да допринесат за подобряване на качеството на въздуха и намаляване на образуването на смог, което води до по-чиста и по-здравословна околна среда.

Икономически ползи

В допълнение към ползите за околната среда, автомобилите с пропан-бутан могат да предложат значителни икономически предимства. LPG обикновено е по-евтин от бензина и дизела, което позволява на водачите да спестят от разходите за гориво. Цената на LPG обикновено е по-стабилна в сравнение с бензина, който е обект на колебания в световните цени на петрола. Освен това превозните средства с пропан-бутан обикновено имат по-ниски разходи за поддръжка, тъй като горивото изгаря по-чисто, което води до намалено износване на компонентите на двигателя.

Опции за преобразуване

Ако вече притежаваш превозно средство, задвижвано с бензин, може би се чудиш дали е възможно да го преобразуваш да работи с LPG. Отговорът е да, в много от случаите. Преобразуването на LPG включва преоборудване на превозното средство със специализиран комплект LPG, включващ резервоар, изпарител, инжектори и електронна система за управление. Изключително важно е преобразуването да бъде извършено от сертифицирани професионалисти, за да се гарантира правилна инсталация и съответствие със стандартите за безопасност.

Обхват и производителност

LPG превозните средства обикновено имат малко по-нисък пробег в сравнение с бензиновите автомобили поради по-ниското енергийно съдържание на LPG. Тази разлика обаче често е незначителна и напредъкът в технологията за пропан-бутан помогна за преодоляването ѝ. По отношение на производителността, превозните средства с пропан-бутан обикновено осигуряват сравнима мощност и ускорение с техните бензинови колеги.

Съображения за безопасност

Що се отнася до безопасността, автомобилите с пропан-бутан постигат добри резултати. Резервоарите за пропан-бутан са проектирани да издържат на високо налягане и са оборудвани с функции за безопасност като предпазни клапани за налягане и клапани за излишен поток. Освен това модерните LPG системи включват автоматични спирателни вентили, които предотвратяват изтичане на гориво в случай на авария. Важно е да следваш правилните процедури за поддръжка и периодични проверки, за да гарантираш постоянната безопасност на LPG системата.

Първоначални проверки

Първоначалните проверки се извършват при новомонтирани горивни уредби и при смяна на бутилката поради изтекла годност (за газова бутилка – 10 г.; метанова – 20 г.). Може да резервираш час за първоначална проверка в един от пунктовете на Аутотест Груп в страната лесно и бързо онлайн ТУК.