10/04/2023

Колко често преминават годишен технически преглед по света?

Годишен технически преглед по света

Честотата на годишните технически прегледи на автомобилите варира в различните страни. Ето няколко примера:

Съединени щати: В Съединените щати няма федерално изискване за годишни технически прегледи. Някои щати обаче изискват годишни или двугодишни инспекции за определени видове превозни средства или в определени райони с високо замърсяване на въздуха. Конкретните изисквания варират според щата.

Канада: В Канада се изискват годишни проверки за всички превозни средства в провинциите Квебек и Манитоба. Други провинции имат различни изисквания, като някои изискват прегледи само за лекотоварни и тежкотоварни превозни средства.

Великобритания: В Обединеното кралство всички автомобили на възраст над три години трябва да преминат годишен тест на MOT (Министерството на транспорта), за да се гарантира, че отговарят на минималните стандарти за безопасност и опазване на околната среда.

Германия: В Германия всички автомобили трябва да преминават технически преглед (TÜV) на всеки две години след първоначалната регистрация на автомобила. За автомобили над седем години прегледът трябва да се прави всяка година.

Франция: Във Франция автомобилите трябва да преминават технически преглед (Contrôle technique) на всеки две години след първоначална регистрация на автомобила. За автомобили над десет години прегледът трябва да се прави всяка година.

Япония: В Япония всички автомобили трябва да бъдат подложени на годишен преглед на превозното средство (Shaken), за да се гарантира, че отговарят на стандартите за безопасност и опазване на околната среда.

Австралия: В Австралия честотата на проверките на превозните средства варира според щата. В някои щати проверките се изискват само при продажба на превозно средство или при смяна на собственика. В други пък се изискват годишни или двугодишни инспекции.

В България

новите автомобили минават ГТП на 3-та и 5-та година, след което всяка година. Останалите леки автомобили подлежат на годишен преглед ежегодно.

Важно е да се отбележи, че специфичните изисквания за годишните технически прегледи могат да се променят с течение на времето и могат да варират според регионите в дадена страна. Най-добре е да се направи консултация с местното правителство или транспортния орган за най-актуалната информация относно годишните технически прегледи в съответния район.

Ако прегледът на твоята кола изтича, може да запазиш бързо и лесно час за ГТП онлайн в нашия сайт ТУК. Резервацията е достъпна за пунктовете на Аутотест Груп в София, Перник, Варна, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Русе и Плевен.