ON-LINE РЕЗЕРВАЦИЯ

КТП: гр. Перник, ул. Кралевски Път №1

ГТП ПЕРНИК

Контролно-техническият пункт /КТП/ на фирмата е трета категория и в него могат да се проверяват ППС от следните категории:

 • M1 – моторните превозни средства за превоз на пътници, в които броят на местата за сядане, без мястото на водача, е не повече от 8.
 • M1G – моторни превозни средства с характеристики на моторните превозни от категория M1 с повишена проходимост.
 • M2 – моторните превозни средства за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, с технически допустима максимална маса не повече от 5 тона.
 • M2G – моторни превозни средства с характеристики на моторните превозни средства от категория M2 с повишена проходимост.
 • M3 – моторните превозни средства за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, с технически допустима максимална маса над 5 т.
 • M3G – моторни превозни средства с характеристики на моторните превозни средства от категория M3 с повишена проходимост.
 • N1 – моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т.
 • N1G – моторни превозни средства с характеристики на моторните превозни средства от категория N1 с повишена проходимост.

Адрес: гр. Перник, кв.Църква,
ул. Кралевски Път №1
ТЕЛ: 0700 187 52
GPS Координати: 42.572528, 23.111833
e-mail: office@gtp.bg
Работно време:
Понеделник – Неделя: 8:00 – 18:00 ч.

ВИДОВЕ ПРЕГЛЕДИ ЦЕНИ
*ПРОМОЦИЯ С ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИЯ 39.90ЛВ.
ЛЕК АВТОМОБИЛ – М1 *49.90ЛВ.
ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ДО 3,5 ТОНА – N1 *49.90ЛВ.
ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ *49.90ЛВ.
РЕМАРКЕ – 01, 02 *49.90ЛВ.
РЕМАРКЕ И ПОЛУРЕМАРКЕ (НАД 750 кг) – О3, О4 49.90ЛВ.
ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ С 2 ОСИ – N2 49.90ЛВ.
ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ НАД 2 ОСИ – N3 59.90ЛВ.
АВТОБУС И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ГОДНОСТ – М2, М3 59.90ЛВ.
ПРЕГЛЕД НА ППС В СРОК ДО 14 ДНИ 12ЛВ.
 • N2 – моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т./
 • N2G – моторни превозни средства с характеристики на моторните превозни средства от категория N2 с повишена проходимост./
 • N3 – моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса над 12 т./
 • N3G – моторни превозни средства с характеристики на моторните превозни средства от категория N3 с повишена проходимост./
 • O1 – пътните превозни средства с технически допустима максимална маса не повече от 0,75 т./
 • O2 – пътните превозни средства с технически допустима максимална маса над 0,75 т, но не повече от 3,5 т./
 • O3 – пътните превозни средства с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 10 т./
 • O4 – пътните превозни средства с технически допустима максимална маса над 10 т.

Техническите специалисти работещи в КТП притежават необходимата професионална квалификация и дългогодишен опит.

За извършване на дейността „АУТОТЕСТ ГРУП“ ЕООД притежава необходимите разрешения, издадени от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Дружеството е вписано в регистъра като Администратор на лични данни, съгласно Удостоверение, издадено от Комисия за защита на личните данни. „АУТОТЕСТ ГРУП“ ЕООД е внедрило и поддържа Система за управление на качеството, в съответствие с регламентите на ISO 9001:2015, за което притежава Сертификат, издаден от ТЮФ НОРД България ЕООД.

Дружеството разполага със система (ERP), чрез която клиентите предварително се известяват за изтичане срока на валидност на техническия преглед на притежаваното от тях ППС. С оглед удобство и пестене на време, можете на телефон 0700 187 52 или на сайта чрез бутона ON-LINE РЕЗЕРВАЦИЯ, предварително да резервирате конкретна дата и час за извършване на технически преглед на вашето пътно превозно средство. За корпоративни клиенти е възможно предоставяне на достъп до модул за проследяване сроковете за предстоящи технически прегледи на ППС от собствения им автопарк.