ON-LINE РЕЗЕРВАЦИЯ

Loading...

Дейността на „АУТОТЕСТ ГРУП” ЕООД приоритетно е насочена в сферата на извършването на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства /ППС/. Фирмата има 9 контролно-технически пункта за извършване на годишни  технически прегледи /ГТП/. Те са съоръжени с технологично оборудване, отговарящо на нормативните изисквания и Европейските стандарти. Техническите специалисти, работещи в КТП, притежават необходимата професионална квалификация и дългогодишен опит. Фирмата е в процес на изпълнение на мащабен проект за изграждане и пускане в експлоатация на нови КТП в основните областни центрове на страната.

Общи условия на АУТОТЕСТ ГРУП ЕООД

„АУТОТЕСТ „ГРУП“ ЕООД притежава СЕРТИФИКАТ ISO 9001-2015издаден от ТЮФ НОРД България ЕООД.

Документи на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД):

– Декларацията за защита на личните данни  – считано от 25,05,2018 г. клиентите на фирма „АУТОТЕСТ ГРУП“ ЕООД попълват предоставенa на място на хартиен носител;
Политика за обработка на личните данни;
Инструкция за механизма на обработка на лични данни;