ON-LINE РЕЗЕРВАЦИЯ

КТП: БУРГАС, МЕТРО

ГТП Бургас, МЕТРО

Контролно-техническият пункт /КТП/ на фирмата е втора категория и в него могат да се проверяват ППС от следните категории:

  • M1 за превоз на пътници до 8+1 места, M1G с характеристики от категория M1 и с повишена проходимост
  • N1 предназначени за превоз на товари до 3.5 тона, N1G с характеристики от категория N1 и с повишена проходимост
  • O1 и О2 ремаркета с технически допустима максимална маса до и над 750 кг.
  • L мотопеди, мотоциклети и четириколесни превозни средства

Техническите специалисти работещи в КТП притежават необходимата професионална квалификация и дългогодишен опит.

За извършване на дейността „АУТОТЕСТ ГРУП“ ЕООД притежава необходимите разрешения, издадени от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Дружеството е вписано в регистъра като Администратор на лични данни, съгласно Удостоверение, издадено от Комисия за защита на личните данни. „АУТОТЕСТ ГРУП“ ЕООД е внедрило и поддържа Система за управление на качеството, в съответствие с регламентите на ISO 9001:2015, за което притежава Сертификат, издаден от ТЮФ НОРД България ЕООД.

Дружеството разполага със система (ERP), чрез която клиентите предварително се известяват за изтичане срока на валидност на техническия преглед на притежаваното от тях ППС. С оглед удобство и пестене на време, можете на телефон 0700 187 52 или на сайта чрез бутона ON-LINE РЕЗЕРВАЦИЯ, предварително да резервирате конкретна дата и час за извършване на технически преглед на вашето пътно превозно средство. За корпоративни клиенти е възможно предоставяне на достъп до модул за проследяване сроковете за предстоящи технически прегледи на ППС от собствения им автопарк.

Адрес: гр. Бургас,
бул. Стефан Стамболов №103
ТЕЛ: 0700 187 52
GPS Координати: 42.528603, 27.451430
e-mail: office@gtp.bg
Работно време:
Понеделник – Петък: 8:00 – 20:00 ч.
Събота и Неделя: 8:00 – 18:00 ч.

ВИДОВЕ ПРЕГЛЕДИ ЦЕНИ
ЛЕК АВТОМОБИЛ – М1 44,90 лв.
ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ (ДО 3,5 Т) – N1 44,90 лв.
МОТОЦИКЛЕТ – L 39,90 лв.
РЕМАРКЕ  – 01, 02 44,90 лв.
ППС ВТОРИЧЕН ГТП ДО 14 ДНИ 12,00 лв.